ΟΙΚΟΣ ΝΥΦΙΚΩΝ ΕΥΗ ΜΑΙΡΗ ΙΚΕ

Στοιχεία Εταιρείας

ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: ΟΙΚΟΣ ΝΥΦΙΚΩΝ ΕΥΗ ΜΑΙΡΗ Ι.Κ.Ε
ΑΦΜ: 095488188
ΔΟΥ: Α ΑΘΗΝΩΝ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΔΗ ΓΑΜΟΥ ΒΑΠΤΙΣΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: 68449803000
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΒΟΥΛΗΣ 17, 10563 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2103222503
E-MAIL: info@whitedetails.gr

Εταίροι

ΚΟΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ, Παφλαγόνων 40, 15239 Αθηνα, 8942 εταιρικά μερίδια, 268.270 Ευρώ
ΚΟΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, Ζαμάνου 51, 16674 Γλυφάδα, 525 εταιρικά μερίδια, 15.740 Ευρώ

Δημοσιευμένοι Ισολογισμοί