ΟΙΚΟΣ ΝΥΦΙΚΩΝ ΕΥΗ ΜΑΙΡΗ ΙΚΕ

Στοιχεία Εταιρείας

ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: ΟΙΚΟΣ ΝΥΦΙΚΩΝ ΕΥΗ ΜΑΙΡΗ Ι.Κ.Ε
ΑΦΜ: 095488188
ΔΟΥ: Α ΑΘΗΝΩΝ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΔΗ ΓΑΜΟΥ ΒΑΠΤΙΣΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: 68449803000
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΒΟΥΛΗΣ 17, 10563 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2103222503
E-MAIL: info@whitedetails.gr

Εταίροι

ΚΟΛΙΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ, ΠΑΦΛΑΓΟΝΩΝ 40, 15239, 9467
Eταιρικά μερίδια, 284.010 Ευρώ

ΚΟΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΠΑΦΛΑΓΟΝΩΝ 40 15239, 473
Eταιρικά μερίδια, 14.190 Ευρώ